O instytucji

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie został utworzony uchwałą Rady Gminy Lipno z dnia 19.04.1991 roku.

Cele działalności kulturalnej:

1. Tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych

2. Zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy i regionu

3. Pobudzanie działalności kulturalnej w społeczeństwie

3. Tworzenie nowych form działalności kulturalnej

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego

5. Promocja twórczości kulturalnej GOK Lipno oraz mieszkańców gminy i regionu

Kadra

Damian Ziegler – dyrektor (665203535)

Rafał Rosolski – instruktor – kasjer (65 5340257)

Mariola Radoń – pracownik gospodarczy

Robert Adamczak – pracownik gospodarczy

Adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie

ul. Powst. Wlkp. 7, 64-111 Lipno 

NIP 6970025736

www.goklipno.pl

https://www.facebook.com/GOKLipno/

e-mail: gok@lipno.pl

Konto bankowe: Poznański Bank Spółdzielczy

09 9043 1083 2832 0054 7387 0001

52 9043 1083 2832 0054 7387 0003 (wpłaty za sekcje)