Głos Lipna

„Głos Lipna” jest czasopismem społeczno-kulturalne gminy Lipno wydawanym od 2001 roku. Aktualnie jest to kwartalnik o nakładzie 2800 sztuk. Znajdują się w nim informacje o życiu społecznym, oświatowym, kulturalnym, sportowym gminy Lipno oraz wywiady, felietony, porady, ciekawostki i reklamy. Gazeta jest bezpłatnie kolportowana wśród mieszkańców gminy Lipno.

ZAŁĄCZNIKI