Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie

ul. Powst. Wlkp. 7, 64-111 Lipno 

NIP 6970025736

Strona internetowa: www.goklipno.pl

https://www.facebook.com/GOKLipno/

e-mail: gok@lipno.pl

Telefony: 65 5340921, 65 5340257, 665203535

Konto bankowe: Poznański Bank Spółdzielczy

09 9043 1083 2832 0054 7387 0001

52 9043 1083 2832 0054 7387 0003 (wpłaty za sekcje)