Wybór ofert na XXII Międzynarodowy Festiwal Starych Ciągników w Wilkowicach

Utworzono dnia 16.04.2024

W dniu 22.05.2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie zostały rozpatrzone oferty na obsługę XXII Międzynarodowego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach w terminie 17-18.08.2024 r. w zakresie: sprzedaż lodów i gofrów, sprzedaż grochówki, Wesołe Miasteczko i Strefa Powietrznych Zamków. Wybrano oferentów, którzy za wyłączność zaoferowali najwyższą kwotę. Wybrani oferenci w terminie 14 dni od niniejszego ogłoszenia tj. do 05.06.2024 roku zobowiązani są do zawarcia umowy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lipnie i wpłaty 50% zadeklarowanej kwoty. Niedotrzymanie powyższego terminu będzie skutkowało wyborem kolejnego oferenta, który zaoferował najwyższą kwotę.     

1. Do obsługi stoisk z lodami i goframi podczas XXII Międzynarodowego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach w terminie 17-18.08.2024 r. została wybrana oferta Usługi Transport Handel, Sprzedaż lodów Magdalena Wolsztyńska Śniaty ul. Wielichowska 16, 64-050 Wielichowo, która za wyłączność zaoferowała najwyższą kwotę 4 240,00 zł netto słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych netto + 23 % podatku VAT.

2. Do obsługi sprzedaży grochówki podczas XXII Międzynarodowego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach w terminie 17-18.08.2024 r.została wybrana oferta Firma Catering Plenerowy Magdalena Białożyńska, ul. Święciechowska 5, 64-115 Święciechowa, która za wyłączność zaoferowała najwyższą kwotę 3 300,00 zł netto, trzy tysiące trzysta złotych netto + 23 % podatku VAT

3. Do obsługi Strefy Zamków Powietrznych podczas Międzynarodowego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach w terminie 17-18.08.2024 r. została wybrana oferta Hanna Filuś Firma Ogólnobudowlana FIL-BUD, Świat Kolorowych Dmuchańców, ul. Spółdzielcza 17/4, 64-111 Lipno, która za wyłączność zaoferowała najwyższą kwotę 4 100,00 zł netto, słownie cztery tysiące sto złotych netto + 23 % podatku VAT.

4. Do obsługi Wesołego Miasteczka podczas XXII Międzynarodowego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach w terminie 17-18.08.2024 r. została wybrana oferta Przedsiębiorstwo Usługowo-Rozrywkowe „Wesołe Miasteczko” ul. Kanałowa 1, 64-300 Nowy Tomyśl, która za wyłączność zaoferowała najwyższą kwotę 5 000,00 zł netto, słownie pięć tysięcy złotych netto + 23 % podatku VAT.

Przyjmowane są nadal zgłoszenia na stoiska handlowe: mała gastronomia, zabawki i pozostałe handlowe (zał. 6) oraz stoiska promocyjne nie związane ze sprzedażą bezpośrednią (zał. 7).  Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania powierzchni handlowej.

Formularze zgłoszeń i regulamin znajdują się na stronie internetowej www.goklipno.pl w zakładce Festiwal Starych Ciągników.